Låt Stormie Poodle hjälpa din organisation

Hur får man medarbetare att bry sig om organisationens hållbarhetsarbete? Hur står man ut bland alla andra som också gör sitt bästa på området? Stormie Poodle har lång erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor och hållbarhetskommunikation. Utifrån detta har vi utvecklat ett antal tjänster som erbjuds på konsultbasis. Låt Stormie Poodle hjälpa dig!

Strategisk rådgivning

Stormie Poodle har lång erfarenhet av att arbeta med både teoretiska och praktiska miljöfrågor. Vi skapar innehållet som adderar värde.

Vi upcyclar era textilier!

Att ett företag ska kunna berätta om det man gör och står för är nödvändigt. Låt oss skapa nya produkter av era kasserade textilier. Ni visar med handling vad ni faktiskt står för och ni stärker er interna och externa hållbarhetskommunikation.

Föreläsningar och workshops

Att påbörja en process eller stanna upp för att kunna fortsätta på en ny bana är viktigt. Vi håller inspirerande föreläsningar inom hållbarhetsområdena mode och mat, cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och planetens tillstånd.