Ecotextile News skriver om Stormie Poodle som ett exempel på återanvändning av kasserade textilier från tvätterier. Stormie Poodle deltog i SWEREAs konferens om cirkulär ekonomi i Göteborg i november 2016.